Sulyok Imre

                             Sulyok Imre                Biography 

   1912. március 30-án született Budapesten. Orgonaművész, zeneszerző, zenetörténész, énektanár, karnagy. A budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 1931-1935 között szeneszerzést tanult Kodály Zoltánnál. 1935-1937 között elvégezte a középiskolai énektanárképzőt. 1936-1941-ig orgonát tanult Zalánfy Aladárnál, 1941-ben protestáns egyházzenei diplomát nyert. 1935-1937-ig Kodály meghívására önkéntes tanársegéd. 1936-tól 1951-ig az óbudai evangélikus templom orgonista-karnagya, 1982-től kántora. 1939-1950-ig a Magyar Rádió forgatója, műsorszerkesztője, majd műsorfelügyelője. 1950-1972 között a Zeneműkiadó Vállalat szerkesztője, 1967-től főszerkesztője, majd 1972-től nyugdíjba vonul. Az Új Liszt Összkiadás irányítója. 1956-1967 között az Evangélikus Teológiai Főiskolán tanít. Többször fellépett Budapesten, vidéken, sokszor szerepelt a rádióban is.

1996 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Nemzetközi Kodály Társaság és a Magyar Zenetudományi és Kritikai Társaság tiszteletbeli, a Magyar Zeneszerzők Egyesülete, a Magyar Kodály Társaság, a Magyar Bárdos Lajos Társaság és a Magyar Bach Társaság alapító tagja.

Művei díjat nyertek több hazai és külföldi pályázaton .
Díjak, elismerések: Kiváló dolgozó (1944), a Szocialista Kultúráért (1967), Munka Érdemrend Aranyfokozata (1987), Liszt Ferenc-díj (1994), Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztje (1998),
 kiemelkedő zenetudományi, zenekritikai tevékenysége elismeréseként 2004-ben Szabolcsi Bence-díjjal jutalmazták.

 

Zenetár / Music Room
Válogatás a szerző Magyar Rádióban megtalálható műveiből

  Áprily Lajos költeményei                                                 9:20
1./ Nő már a nap      2./ Most szólj rigó     3./ Fűzfazsongás     4./ Március
Ea. Magyar Rádió és TV énekkara, vezényel Sapszon Ferenc
Felvétel: MR  1962

  Váczi Mihály: Még nem elég                                           3:55
Ea. a Magyar Rádió- és Televízió szimfónikus zenekara, vezényel Lehel György - közreműködik: a Magyar Rádió- és Televízió énekkara
Felvétel: MR  1966

  Trió fuvolára, hegedűre és gordonkára                         15:20
Ea. Jeney Zoltán -fuvola, Tátrai Vilmos - hegedű, Banda Ede - gordonka
Felvétel: MR  1968

 Musica arcaico                                                                6:00
Ea. Magyar Fúvósötös (Lajos Attila - fuvola, Pongrácz Péter - oboa, Kovács Béla -klarinét, Fülemüle Tibor - fagott, Tarjáni Ferenc - kürt)
Felvétel: MR  1970

  Öt külföldi népdal gyermekkarra és kamarazeneka        8:30
a./ A kislányok erre jönnek (cseh népdal)    b./ Tegnap jártam zabaratni (szlovák népdal)   c./ A szorgos pásztor (osztrák népdal)    d./ Odakünn az erdőn (lengyel népdal)
Ea. a Magyar Rádió és TV kamarazenekara, a Magyar Rádió és TV Gyermekkórusa
Felvétel: MR  1970

  Te Deum - fantázia orgonára / Fantasy for organ              5:20
Ea. Elekes Zsuzsa - orgona
Felvétel: Budavári Mátyás templom  1991

  Partita - orgonára / Partita for organ                                10:55
Ea. Elekes Zsuzsa - orgona
Felvétel: Budavári Mátyás templom  1991

 Két orgonadarab / Two pieces for organ
       Könyörgés / Supplication  5:36        Hálaadás /Thanksgiving  3:13
Ea. Elekes Zsuzsa - orgona
Felvétel: Budavári Mátyás templom  1991

 A hegyek / Mountains - ciklus vegyeskarra / A cycle for mixed choir
     
Áprily Lajos:
 Téli reggel / Winter morning                               3:32
                        
 Tavaszodik / Spring is near                                1:37
                        
 A hegyek / Mountains                                        3:32
     Reményik sándor:  Az Ünőkő                                                  3:33
                                 Vizek, ha találkoznak / When waters meet   1:57
Ea. Monteverdi Kamarakórus, vezényel: Kollár Éva
Felvétel: Budavári Mátyás templom  1991

 Három bibliai kép / Three compositions from the Bible - vegyeskarra
Lukács és Máté evangéliuma nyomán
  Coena magna                                                                           4:19
  Sedatio maris                                                                           4:15
  Expulsio                                                                                   4:24
Ea. Monteverdi Kamarakórus, vezényel: Kollár Éva
Felvétel: Budavári Mátyás templom  1991

  Concertino da camera                                                        8:41
Ea. Marcato Együttes, vezényel: Matuz Gergely
Felvétel: Fészek Művészklub 1999
 

A szerző beszél / Interview vith the composer

   Így láttam Kodályt                                                             33:20
Szerkesztő: Bónis Ferenc
Felvétel: MR  1994


Műjegyzék / List of Works

              Cím Dátum             Műfaj
"Kakasvariációk" 1972 kamarazene
148. zsoltár 1941 vegyeskarra
150. ZSOLTÁR 1955 vegyeskarra
28. zsoltár 1954 kórusra és zenekarra
4 MAGYAR NÉPBALLADA 1949 szólóhang(ok)ra, kórusra és kamarazenekarra
92. zsoltár 1943 Szólóhang(ok)ra, kórusra és zenekarra
A 65. GENFI ZSOLTÁR 1975 kórusra és szólóhangszer(ek)re
A KIS JÉZUS MEGSZÜLETETT 1968 kórusra és kamarazenekarra
ADJ BÉKÉT A MI IDŐNKBEN 2000 szólóhangszerre írott mű
ÁDVENTI ÉNEK 1943 vegyeskarra
ÁLDÓ HATALMAK OLTALMÁBA REJTVE 2000 szólóhang(ok)ra és szólohangszer(ek)re
ALKONY 1953 Kórusmű a cappella
ÁLL AZ ÚRISTEN TEMPLOMA 1998 szólóhangszerre írott mű
ALLEGRETTO 1951 kamarazene
Altató 1960 kórusra és kamarazenekarra
ANDANTE 1958 kamarazene
ANDANTE CANTABILE 1966 kamarazene
ANDANTE SOSTENUTO 1972 kamarazene
ÁPRILISI SZÉL 1962 szólóhang(ok)ra és szólohangszer(ek)re
Áronnak vesszeje megvirágozék 1938 kórusmű a cappella
ÁRTATLANSÁG SZENT BÁRÁNYA 1937 kórusmű a cappella
ÁTÖLEL MINKET JÓSÁGOD 1978 vegyeskarra
AZ ÚR ÉRKEZÉSE 1946 szólóhang(ok)ra és szólohangszer(ek)re
BÁRÁNY ELHORDOZZA MIND, A 1959 kórusra és szólóhangszer(ek)re
BEVEZETÉS ÉS TÁNC 1951 Szimfonikus mű
BÍZOM TEBENNED, SZENT ISTEN 1957 kórusmű a cappella
BOCSÁSD MEG, ÚRISTEN, IFJÚSÁGOMNAK VÉTKÉT 1993 szólóhangszerre írott mű
BOLDOGOK A HOLTAK 1961 vegyeskarra
BORÓKA BÖLCSŐDALA 1952 kamarazene
BŰNÖSÖK HOZZÁD KIÁLTUNK 1968 szólóhangszerre írott mű
CIACONA 1968 szimfonikus mű
Concertino da camera 1963 kamarazene
CSENDES ÉJ 1968 kórusra és kamarazenekarra
CSORDAPÁSZTOROK 1968 kórusra és kamarazenekarra
Dal és körtánc 1963 vonószenekarra
DICSŐSÉG MENNYBEN AZ ISTENNEK 1997 szólóhangszerre írott mű
DIXIT JESUS - 3 COMPOSITIONES EX EVANGELIIS 1985 vegyeskarra
E HÚSVÉTI ÜNNEPEKBEN 1937 vegyeskarra
ÉJJELI ZENE 1952 szólóhang(ok)ra és szólohangszer(ek)re
ELÉG IMMÁR, URAM, FOGADJ BE ENGEM I. 1968 szólóhangszerre írott mű
ELÉG IMMÁR, URAM, FOGADJ BE ENGEM II. 1998 szólóhangszerre írott mű
ELTÉVEDTEM MINT JUH 1968 szólóhangszerre írott mű
ÉN ISTENEM, ÉN BŰNÖS EMBER 1968 szólóhangszerre írott mű
ERDEI BÁL 1964 kórusmű a cappella
ERDŐN EGYEDÜL 1962 szólóhang(ok)ra és szólohangszer(ek)re
ESTE 1953 kórusmű a cappella
ESTI ÉNEK 1963 szólóhang(ok)ra és kamarazenekarra
EZ AZ ISTEN BÁRÁNYA 1937 vegyeskarra
FARIZEUS ÉS A VÁMSZEDŐ, A 1961 vegyeskarra
FELSÉGES ISTEN, HOZZÁD KIÁLTUNK 1940 vegyeskarra
FELSÉGES ISTEN, TENÉKED KÖNYÖRGÜNK 1941 vegyeskarra
FELSÉGES JÉZUS 1960 kórusmű a cappella
FELVIRRADT ÁLDOTT SZÉP NAPUNK 1959 kórusra és szólóhangszer(ek)re
FÖLD ÉS NAGY ÉG 1990 szólóhangszerre írott mű
G-MOLL PRELUDIUM 1948 szólóhangszerre írott mű
GYERTYÁK ÜZENETE, A 1996 vegyeskarra
GYŐZHETETLEN ÉN KŐSZÁLOM 1968 szólóhangszerre írott mű
Ha én tiszta patak volnék 1953 Kórusmű a cappella
HÁLAADÁS 1948 szólóhangszerre írott mű
Hangszerek 1946 kórusmű a cappella
HÁNY HÍVŐ ÉRTE EL... 1961 kórusmű a cappella
Három bicínium 1952 kamarazene
HÁROM ISTENES ÉNEK 1937 szólóhang(ok)ra és szólohangszer(ek)re
HARSÁNY SZÓ KIÁLT AZ ÉGBE 1940 szólóhangszerre írott mű
HEGYEK, A 1957 vegyeskarra
HOGYNE DICSÉRNÉM AZ ISTENT 1968 szólóhangszerre írott mű
HÓNAPSOROLÓ 1973 kórusra és szólóhangszer(ek)re
INTRODUCIONE ET RONDO - hegedűre és zongorára 1961 kamarazene
Introduzione et Rondo - violin concerto 1996 versenymű
IRGALMAZZ, ÚRISTEN 1989 szólóhangszerre írott mű
ISTEN NÉKÜNK ERŐ ÉS OLTALOM 46. zsoltár - vegyeskarra 1949 vegyeskarra
ISTEN NEKÜNK ERŐ ÉS OLTALOM, 46. zsoltár - kórusmű kamarazenekari kísérettel 1993 kórusra és kamarazenekarra
ISTENNEK SZENT FIA 1958 vegyeskarra
ITT AZ ISTEN KÖZTÜNK 1962 kórusra és szólóhangszer(ek)re
JELEK 1936 szólóhang(ok)ra és szólohangszer(ek)re
JÉZUS KRISZTUS SZÉP FÉNYES HAJNAL 1964 szólóhangszerre írott mű
JEZUS KRISZTUS, ÜDVÖZÍTŐNK, HALÁLBÓL MEGMENTŐNK 1961 vegyeskarra
JÉZUS SZÓL: VILÁGÍTS SZÉPEN, ÉKESEN 1945 Kórusmű a cappella
Jézusom, Krisztusom, én szerelmesem / Kde Jsi müj premily 1999 Versenymű
Jöjj le hozzánk, jer közénk 1966 kórusra és kamarazenekarra
JÖJJ, HOGYHA BŰNÖM ÉGET 1961 kórusmű a cappella
JÖVEL, SZENTLÉLEK ISTEN - vegyeskarra 1962 vegyeskarra
JÖVEL, SZENTLÉLEK ISTEN, TARTS MEG MINKET IGÉDBEN - orgonára 1968 szólóhangszerre írott mű
JÖVEL, SZENTLÉLEK ÚRISTEN, LELKÜNK ÖRÖME - vegyeskarra 1959 vegyeskarra
JÖVEL, SZENTLÉLEK ÚRISTEN, LELKÜNKNEK VÍGASSÁGA 1941 kórusra és szólóhangszer(ek)re
JÖVEL, SZENTLÉLEK ÚRISTEN, LELKÜNKNEK VIGASSÁGA - orgonára 1997 szólóhangszerre írott mű
JÖVEL, SZENTLÉLEK ÚRISTEN, TÖLTSD BE SZÍVEINKET 1968 szólóhangszerre írott mű
KEGYELEMNEK SZÉP RÓZSÁJA 1968 vegyeskarra
KEGYELEMNEK SZÉP RÓZSÁJA 1990 szólóhangszerre írott mű
KÉT VIDÁM NÉPDAL 1994 vegyeskarra
KÍNOK ÁRNYÉKAIBÓL - kórusmű orgonakísérettel 1983 kórusra és szólóhangszer(ek)re
KÍNOK ÁRNYÉKAIBÓL - orgonára 1991 szólóhangszerre írott mű
KIRÁLYI ZÁSZLÓ JÁR ELÖL 1992 szólóhangszerre írott mű
Kodály: 114. Genfi zsoltár - Átirat vegyeskarra és zenekarra I. 1953 kórusra és zenekarra
Kodály: 114. Genfi zsoltár - Átirat vegyeskarra és zenekarra II. 1968 kórusra és zenekarra
Kodály: Adagio - Átirat brácsára és vonósokra 1984 kamarazenekarra
Kodály: Adagio - átirat hegedűre és kamarazenekarra 1972 versenymű
Kodály: Ave Maria - Átirat nőikarra és orgonára 1997 kórusra és szólóhangszer(ek)re
Kodály: Stabat Mater - Átirat vegyeskarra 1997 vegyeskarra
Költő szól, A 1962 szólóhang(ok)ra és szólohangszer(ek)re
KÖNYÖRGÉS 1946 szólóhangszerre írott mű
KRISZTUS FELTÁMADT 1957 vegyeskarra
KRISZTUS URUNKNAK ÁLDOTT SZÜLETÉSÉN - kórusmű kamarazeneki kísérettel 1969 kórusra és zenekarra
KRISZTUS URUNKNAK ÁLDOTT SZÜLETÉSÉN - kórusmű orgonakísérettel 1940 kórusra és szólóhangszer(ek)re
KRISZTUS URUNKNAK ÁLDOTT SZÜLETÉSÉN - orgonára 1940 szólóhangszerre írott mű
KRISZTUS, ÁRTATLAN BÁRÁNY 1968 szólóhangszerre írott mű
LÉGY CSENDES SZÍVVEL, LÉGY BÉKÉVEL 1968 szólóhangszerre írott mű
Liszt´s Consolation No. 4 on wind quintet - transcription 1982 kamarazene
Liszt´s Five Pieces on wind quintet - transcription 1982 kamarazene
Liszt´s Via Crucis for soli, mixed chorus and wind quintet - transcription 1991 szólóhang(ok)ra, kórusra és zenekarra
MÁR NYUGOSZNAK AZ ERDŐK 1968 szólóhangszerre írott mű
MÁRCIUS 1961 vegyeskarra
MÁRTA 1954 szólóhang(ok)ra és szólohangszer(ek)re
MEDITÁCIÓ TRANOSCIUS ÉNEKÉRE 1996 szólóhangszerre írott mű
MÉG NEM ELÉG 1966 kórusra és zenekarra
MELY IGEN JÓ AZ ÚRISTENT DICSÉRNI I. - orgonára 1953 szólóhangszerre írott mű
MELY IGEN JÓ AZ ÚRISTENT DICSÉRNI II. - orgonára 1968 szólóhangszerre írott mű
Mélységből kiáltok hozzád, A - 130. zsoltár 1947 kórusra és zenekarra
Mennyből az angyal 1968 kórusra és zenekarra
MENNYEI KIRÁLY SZÜLETÉK 1938 kórusmű a cappella
MENTS MEG ENGEM, URAM, AZ ÖRÖK HALÁLTÓL 1956 szólóhangszerre írott mű
MILY IGEN JÓ AZ ÚRISTENT DICSÉRNI - vegyeskarra orgonakísérettel 1940 kórusra és szólóhangszer(ek)re
MILY KEDVESEK A TE HAJLÉKAID - férfi- vagy nőikarra 1949 kórusmű a cappella
MILY KEDVESEK A TE HAJLÉKAID 84. zsoltár - vegyeskarra 1983 vegyeskarra
MIND ADJON HÁLÁT ISTENNEK, KI ÉL E FÖLDÖN 1958 szólóhangszerre írott mű
MINDENHATÓ ÚRISTEN, MI BŰNÖS EMBEREK 1992 szólóhangszerre írott mű
MOTOR, A 1953 kamarazene
MOTOZ A HOLD 1988 vegyeskarra
MUSICA ARCAICA 1968 kamarazene
Nagy hálát adjunk az Atya Istennek 1963 kórusmű a cappella
NE CSÜGGEDJ EL, KICSINY SEREG 1968 szólóhangszerre írott mű
NE HAGYJ ELESNEM, FELSÉGES ISTEN 71. zsoltár 1954 kórusmű a cappella
NÉKÜNK SZÜLETÉK MENNYEI KIRÁLY - férfi- vagy nőikarra 1958 kórusmű a cappella
NÉKÜNK SZÜLETÉK MENNYEI KIRÁLY - orgonára 1994 szólóhangszerre írott mű
NEM HALOK MEG HANEM ÉLEK 1967 kórusra és szólóhangszer(ek)re
Ó JÉZUS, AMIKOR SOKAN... 1964 vegyeskarra
Ó JÉZUS, MI ÜDVÖZÍTŐNK 1957 kórusmű a cappella
Ó JÖJJ, TEREMTŐ SZENTLÉLEK 1957 kórusmű a cappella
ÓDA 1958 szimfonikus mű
ÓDA A GYORSASÁGHOZ 1963 szólóhang(ok)ra és szólohangszer(ek)re
Orgonaavató kantáta / Zsoltárkantáta 1971 kórusra és szólóhangszer(ek)re
ÖRÖKÖDBE, URAM, POGÁNYOK JÖTTEK 1946 férfikarra
ÖT ZENEKARI MINIATŰR 1964 szimfonikus mű
PARTITA NAGYBÁNKAI MÁTYÁS DALLAMÁRA 1975 szólóhangszerre írott mű
PÁSZTOROK, PÁSZTOROK ÖRVENDEZVE 1968 kórusra és kamarazenekarra
PRELUDIUM, ADAGIO ÉS FUGA 1942 szólóhangszerre írott mű
Pünkösdnek jeles napján, A 1999 versenymű
QUARTETTO PER ARCHI 1955 kamarazene
QUINTETTO PER CLARINETTO E ARCHI 1950 kamarazene
RÉGES-RÉGI VADÁSZÉNEK 1964 kórusmű a cappella
REMÉNYSÉG KRISZTUSBAN 1986 vegyeskarra
RÉVÉSZEM, RÉVÉSZEM 1953 vegyeskarra
RÓZSA PIROSÍTÓ - kórusra zongorakísérettel 1973 kórusra és szólóhangszer(ek)re
RÓZSA PIROSÍTÓ - szólóénekre zongorakísérettel 1973 szólóhang(ok)ra és szólohangszer(ek)re
SEMMIT NE BÁNKÓDJÁL, KRISZTUS SZENT SEREGE - orgonára 1940 szólóhangszerre írott mű
SEMMIT NE BÁNKÓDJÁL, KRISZTUS SZENT SEREGE - vegyeskarra 1937 vegyeskarra
SONATA PER ORGANO 1957 szólóhangszerre írott mű
SONATINA 1954 kamarazene
SZABAD A MAGYAR NÉP 1954 kórusra és szólóhangszer(ek)re
SZEGÉNY FEJEM URAMHOZ ÓHAJT 1990 szólóhangszerre írott mű
SZENT, ÖRÖK ISTEN 1961 kórusra és szólóhangszer(ek)re
SZENTLÉLEK LELKE ATYÁNAK FIÚNAK - vegyeskarra 1961 vegyeskarra
SZENTLÉLEK LELKE ATYÁNAK S FIÚNAK - kórusra kamarazenekari kísérettel 1961 kórusra és kamarazenekarra
SZÉP FÉNYES HAJNALCSILLAGOM 1968 szólóhangszerre írott mű
SZÉP HAJNALCSILLAG 1955 vegyeskarra
SZERELMES JÉZUS, VAJON MIT VÉTETTÉL 1968 szólóhangszerre írott mű
SZERENÁD 1939 kamarazene
SZONETT 1962 szólóhang(ok)ra és szólohangszer(ek)re
SZÜRETELÉS 1973 kórusra és szólóhangszer(ek)re
SZVIT 1952 szimfonikus mű
TARTS MEG ENGEMET - 16. genfi zsoltár 1977 kórusmű a cappella
TAVASZ, A 1952 vegyeskarra
Tavaszhoz, A 1954 kórusra és szólóhangszer(ek)re
TE DEUM FANTASIA 1940 szólóhangszerre írott mű
TEKINTS REÁM, ISTENEM 1940 szólóhangszerre írott mű
TÉL ÉS NYÁR 1964 Nőikarra
TEMA CON VARIAZIONI 1971 kamarazene
TITOK 1962 szólóhang(ok)ra és szólohangszer(ek)re
TRIO PER FLAUTO, VIOLINO E VIOLONCELLO 1954 kamarazene
Tudományok dicsérete, A 1967 kórusra és zenekarra
TÜLÖKSZÓVAL 1954 szólóhang(ok)ra és kamarazenekarra
ÚJ VÁRAK ÉPÜLTEK 1960 kórusra és szólóhangszer(ek)re
ÚJ VILÁGOSSÁG JELENÉK 1957 szólóhangszerre írott mű
Úr csodálatosan működik, Az 1999 versenymű
URAM, ROSSZUL CSELEKEDTEM 1968 szólóhangszerre írott mű
VÁLTOZATOK EGY MAGYAR NÉPDALRA 1955 kamarazene
Változatok két hegyaljai népdalra 1975 versenymű
Versenymű népi zenekarra 1953 szimfonikus mű
Versenymű orgonára 1956 versenymű
VÍG BALLADA 1954 kórusra és kamarazenekarra

(A BMC hozzájárulásával)

Diszkográfia / Discography
 

Dátum Album Kiadó Kód Megjegyzés
1996 Karácsony Marton Évával
  
(Christmas with Eva Marton)
Hungaroton HCD 31672 Közreműködő

 

 


 

Galéria / Gallery

Interjú Sulyok Imrével

      - Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy Imre bácsi neve hogyan lett Sulyok?
      - Schulek volt a családi nevünk, s amikor 1939-ben a Rádióhoz kerültem, azt reméltem, hogy majd névvel is szerepelhetek. Akkor kértem a magyarosítását, ugyanis az "Sch" miatt ezt a nevet sokan németnek gondolták. Van egyébként olyan magyarázat, ami szerint a szlovákos végződésű Schulek név a Sulyokból alakult ki. Az biztos, hogy sokféleképpen írták korábban. Nagyapám például, Schulek Vilmos, aki előbb Kolozsvárott, majd Pesten volt szemészprofesszor, egy időben úgy levelezett fivérével, az építész Schulek Frigyessel, hogy az egyszerűség kedvéért elhagyták a "ch"-t, és "Sulek"-et írtak.
      - Erdélyi származású a család?
      - Tudomásom szerint nem, de később szoros szálak kötöttek Kolozsvárhoz, mert Dóra húgom sokáig ott élt. Férje, Opfermann Ernő evangélikus lelkész és teológiai tanár volt.
      - Hol tanult Imre bácsi gyerekkorában?
      - Mivel a Lipótmezőn laktunk, az érseki gimnáziumba kezdtem járni, aminek épületében ma a Rákóczi Gimnázium működik. Olyan jól éreztem itt magam, hogy végül maradtam egészen az érettségiig, noha szó volt arról, hogy később átmegyek a Fasorba. Az Úristen kegyelme, hogy én a hitemben megerősödtem a katolikusok között. Részt vettem a cserkészetben is, sőt főiskolás koromban is visszajártam, és az egyetlen nem-katolikusként én voltam a katolikus hittanár csapatparancsnok helyettese. Mi már akkor gyakoroltuk az ökumenét. Nagy büszkeségem, hogy 1940-ben, az esküvőnkön az óbudai evangélikus templom oltárának két oldalán katolikus cserkészzászlók álltak, ott volt az egész csapat, élén a reverendába öltözött parancsnokunkkal, Tyúkoss Gyula bácsival.
      - Hogyan készült a zenei pályára?
      - 6 éves koromtól tanultam zongorázni, és a konfirmációm utáni évben kezdtem komolyabban foglalkozni zenével. Összhangzattanra Laurisin Miklóshoz jártam, aki olyan kiváló tanár volt, hogy amikor a zeneakadémiai felvételinél Weiner Leó megtudta, kinél tanultam, csak annyit mondott: "akkor maga tudja az összhangzattant", s ezzel ez a tárgy el is volt intézve. Érettségi után azonban még nem voltam egészen biztos abban, hogy elég tehetséges vagyok a zenei pályához, ezért előbb letöltöttem az egy éves rendes katonai szolgálatomat, s csak a következő évben, 1931-ben mentem a Zeneakadémiára.
      - Aztán összesen tíz évet tanult ott.
      - Karnagy szerettem volna lenni, de ez a szak együtt volt akkor a zeneszerzéssel, ezt végeztem el először Kodály Zoltán tanítványaként. Ezzel a végzettséggel azonban elég kilátástalan volt a helyzet, ezért beiratkoztam a középiskolai énektanári szakra. Ez a zeneszerzői diploma után már csak 2 évet jelentett. Ott heti egy órában orgonát is kellett tanulni, és az első év után Zalánfy Aladár, aki a protestánsokat tanította, azt ajánlotta, hogy mivel olyan kevés az evangélikus orgonista, végezzem el azt a szakot is. Gondoltam, megpróbálom, és amíg pénzzel és idővel bírom, csinálom. Ott viszont annyira beleszerettem az orgonába, hogy mindenképpen be akartam fejezni ezt a szakot is. Az utolsó évben Zalánfy rábeszélt még az egyházzenei szakra is, amihez ennyi előképzettséggel már csak három plusz vizsgát kellett letenni. 1941-ben már rég a Rádióban dolgoztam és megszületett az első fiúnk is, amikor még az utolsó vizsgáimra készültem.

(Az interjú, melyet 1993 szeptemberében Ittzés András készített, teljes terjedelmében olvasható a http://kelenfold.lutheran.hu/sulyoki.htm internetes oldalon)

"1947. június 16-án érkeztünk meg Budapestre. Hadd mondjam el még, hogy Kodály, akinek tanítványa és utána másfél évig "ingyenes" tanársegéde voltam, fogságom alatt kétszer is fogadta feleségemet, és megígérte, hogy Szekfű Gyulán keresztül, aki moszkvai nagykövet lett, megpróbálja elősegíteni a hazajövetelemet. Erre aztán nem került sor, mert már enélkül is hazakerültünk. Utána jártam nála, és hosszan, részletesen kikérdezett a hadifogságról. Őt egyébként minden érdekelte, később az Ordass-ügyről is mesélnem kellett neki. Amikor a Zeneműkiadóban dolgoztam, akkor is jártam hozzá időnként, haláláig kapcsolatban maradhattam vele. A kelenföldi előadásainkról is mindig küldtem neki értesítést."Tanárával, Kodály Zoltánnal  mindvégig kapcsolatban maradt

Sulyok Imre korálelőjátékai az Evangélikus énekeskönyv koráljaihoz - úgy mint: Adj békét a mi időnkben (291), A pünkösdnek jeles napján (235), Az Úr csodásan működik (328), Áldó hatalmak oltalmába rejtve (355), Áll az Úristen temploma (288), Bocsásd meg, Úristen (404), Bűnösök hozzád kiáltunk - Mélységes mélyből kiáltunk (402), Dicsőség mennyben az Istennek (168), Elég immár II. (511), Föld és nagy ég (68), Győzhetetlen én kőszálom II. (379), Irgalmazz, Úristen (77), Jézus Krisztus, szép fényes hajnal (92), Jézusom, Krisztusom, Én szerelmesem I-II. (381), Jövel, Szentlélek Úristen, Lelkünknek vígassága (234), Kegyelemnek szép rózsája (456), Kínok árnyékaiból (432), Királyi zászló jár elöl (189), Krisztus Urunknak áldott születésén (158), Mely igen jó az Úristent dicsérni II. (47), Ments meg, Uram (494), Mind adjon hálát Istennek (54), Mindenható Úristen (405), Nékünk születék mennyei Király (179), Ne csüggedj el, kicsiny sereg (260), Paradicsomnak te szép élő fája (365), Semmit ne bánkódjál (261), Szegény fejem Uramhoz óhajt (414), Új világosság jelenék (258)

Forrás: http://bolt.lutheran.hu/kiado/catalog/product_info.php?products_id=157
       Korálelőjátékok [Sulyok Imre]

Hernádi Gyula:  Én Pannonhalmán éltem tizennyolc éves koromig. S nagyon gyakran fölmentem a bazilikába délután, amikor a papok ott orgonán játszottak. Azt a transzcendens élményt, amit az nyújtott, ezt én se előtte, se utána, se más ügyben, még a szerelemben lehet talán ilyen transzcendenciát érezni. Azt hiszem, a templom a leggyönyörűbb hangversenyterem. A templomnál gyönyörűbb hangversenyterem nem létezik. Az orgona egy zenekar. Isten zenekara. Ha van Isten. Ha nem hiszed, akkor is az Isten zenekara. Olyan színe van az orgonának, hogy egy hangszernek sincs olyan. Az időtlenségbe emeli föl az embert. És az időtlenség az tulajdonképpen az isteni attribútum. Az az isteni, az időtlen, amelyik örök. Úgyhogy az orgona legyőzhetetlen, az az érzésem. (1996)
 

Kapcsolatok / Links

        http://www.mediaguide.hu/mma/ab/1/109.php
http://www.evelet.hu:8080/ujsagok/evelet/archivum/2005/19/014
http://kelenfold.lutheran.hu/sulyoki.htm

Zeneszerzők

Balassa Sándor 
Balázs Árpád 
Bánkövi Gyula 
Borgulya András 
Bozay Attila 
Csapó Gyula 
Csemiczky Miklós 
Decsényi János 
Dobos Kálmán 
Dubrovay László 
Dukay Barnabás 
Durkó Péter 
Durkó Zsolt 
Eötvös Péter 
Faragó Béla 
Fekete Gyula 
Fekete Győr István 
Gémesi Géza 
Gyöngyösi Levente 
Gyulai Gaál János 
Hidas Frigyes 
Hollós Máté 
Horváth Balázs 
Horváth Barnabás 
Huszár Lajos 
Jeney Zoltán 
Karai József 
Károlyi Pál 
Király László 
Kocsár Miklós 
Kovács Zoltán 
Kurtág György 
Láng István 
Lendvay Kamilló 
Ligeti György 
Madarász Iván 
Márta István 
Melis László 
Mohay Miklós 
Nógrádi Péter 
Olsvay Endre 
Orbán György 
Patachich Iván 
Pertis Jenő 
Petrovics Emil 
Pintér Gyula 
Reményi Attila 
Rózsa Pál 
Sári József 
Sáry Bánk 
Sáry László 
Selmeczi György 
Serei Zsolt 
Soós András 
Soproni József 
Sugár Miklós 
Sulyok Imre 
Szigeti István 
Szokolay Sándor 
Szőllősy András 
Szőnyi Erzsébet 
Szunyogh Balázs 
Tihanyi László 
Tóth Péter 
Vajda Gergely 
Vajda János 
Vántus István 
Vidovszky László 

  ArchívNet Szerkesztőség