Warning: include(../dldir/header.html) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/data/www/mr3-bartok/kincsestar/mese99/20farkasroka.php on line 2

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../dldir/header.html' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/data/www/mr3-bartok/kincsestar/mese99/20farkasroka.php on line 2

A farkas, a róka, a nyúl, meg a varjú

Előadó.:      Vallai Péter


A farkas, a róka, meg a nyúl
  nagy barátságban voltak, erdőn mezőn mindig együtt sétáltak. Egyszer, amint jártak-kelnek, egy nagy ároknak a szélére érnek. Megegyeznek, hogy szép sorjában átugorják az árkot. Előre ment a róka s mondta:
- Rövid fülem, hosszú lábam, hosszú farkam, hopp, de nagy ez az árok!
Azzal nekiugrott, és szépen bele is esett az árokba.

Utána a nyúl s mondja:
- Hosszú lábam, hosszú fülem, kurta farkam, de nagy ez az árok!
Úgy keresztülugrott az árkon, mintha nem is lett volna.

Harmadiknak jött a farkas. Azt mondja:
- Hosszú lábam, hosszú fülem, hosszú farkam, hopp, de nagy ez az árok!
Nekiugrik az ároknak, és szépen belepottyan.

Na, próbálja a róka, próbálja a farkas mindenféleképpen, hogy kimásszanak az árokból. De mély volt az árok, nem tudnak kimászni.
- Állj meg, farkas koma, - mondja a róka, - mindjárt kikerülünk innét. Én felállok a te válladra, kiugrom, aztán hosszú farkamat leeresztem s kihúzlak téged is.
- Az bizony jó lesz, - helyeselt a farkas, és hagyta, hogy a róka a vállára álljon.
Róka koma egy szempillantás alatt kint volt az árokból, aztán nagyot kacagott, otthagyta a farkast.
  


Szűcs Zsófia (Budapest) rajza, 9 éves

Orgonált a szegény farkas nagy keservesen s egyszer csak arra jön egy varjú. Kiszól a farkas:
- Hej, lelkem, varjam, ha én úgy tudnék repülni, mint te!
Mondja a varjú:
- Ne, búsulj, megtanítalak én jó szívvel csak fogódz bele a farkamba.

Letartja a varjú a farkát, belefogódzik a farkas. Elkezd vele repülni. Felrepül jó magasra s kérdi a farkast:
- Látod-e még a földet?
- Még látom.

Följebb repül a varjú s kérdi megint:
- Farkas koma, látod-e még a földet?
- Még látom.


(Reich Károly rajza)
   Még följebb repül a varjú s harmadszor is kérdi:
- Farkas koma, látod-e még a földet?
- Már nem látom.
- No, ha nem látod, ereszd el a farkamat, most már repülhetsz.

Elereszti a farkas a varjúnak a farkát, bezzeg repült lefelé, mint a sebes szél, még annál is sebesebben.

Amint közeledik a föld felé, lát egy szenestuskót és rákiált:
- Szaladj te, szenestuskó, előlem, mert agyonütlek!

Hanem a szenestuskó nem ijedt meg, ott maradt a helyén. A farkas meg ráesett, s még a hetvenhetedik porcikája is izzé-porrá törött.
 

  Menü

Kincsestár

Szépen szóló mesék

Ambrus királyfi
Annácska és Márika
Az arany rózsafa
Az aranytulipán
Aranyszóló pintyőke
Az aranyszőrű bárány
Babszem Jankó
Bátor Jankó
Bolondos mese
A buták versenye
Csalóka Péter
A csillagszemű juhász
Egyszer volt Budán
kutyavásár

Együgyű Misó
Az éhes róka
Az elátkozott kastély
Erős János
Fából faragott Péter
A farkas, a róka,
a nyúl, meg a varjú

Fehérlófia
A fekete kisasszony
A furfangos
királykisasszony

Gilice királyfi
Hamupipőke
A három kívánság
A három nemeslegény
A hét holló
A hétszépségű
királykisasszony

Holló úr meg Rókáné
Igen erős öregapám
Ilók és Mihók
Kacor király
A kakas és a pipe
A két bors ökröcske
A király és a bognár
Király Kis Miklós
A kis kanász meg
a farkas

A kis ködmön
A kisgömböc
A kiskakas gyémánt
félkrajcárja

A kiskondás
A kismalac és
a farkasok

A kolozsvári bíró
A kóró és a kismadár
A kőszívű ember
A lompos medve
Ludas Matyi
A madárka, a róka
meg a szürke agár

A makrancos királylány
A malacon nyert
királylány

A margitai kondás
Mátyás király meg
a pásztor (A lebbencs)

Mátyás kiály
és a vadkörtefa

Mátyás király
meg a katona

Mátyás király meg
az igazmondó juhász

A megfelezett ajándék
Mese a papról
meg a cigányról

Mese a szegénylányról,
aki aranyvirágot lépik

A mindentjáró malmocska
Mese a királylányról,
aki a palotájából
mindent látott

Mese az igazságról
A mindentudó Dongó
Molnár Ferkó
A nagyotmondó paraszt
Nyakigláb, Csupaháj
és Málészáj

A nyulak pásztora
Az okos leány
Az okos Katica
és Mátyás király

Az őzike
Pancimanci
A papucsszaggató
királykisasszonyok

Rózsa és Ibolya
A soknevű királyfi
A szürke ló
A tizenkét varjú
Tündérszép Ilona
és Árgyélus

A vitéz szabólegény

    ArchívNet Szerkesztőség